Sahil İstasyonu - PSS

PSS ile yapılandırılmış IDC-AIS FSS bütün bileşenlerde yüksek güvenilirlikli ve tam yedeklenen bir çapraz yedekli AIS kıyı istasyonudur. Kıyı istasyonu uluslararası AIS temel istasyon standartlarının bütün şartlarını yerine getirir ve kanal trafiğinin gözetim ve yönetimi için gerekli olan bütün özellikleri sağlar.

Özellikler
AIS kıyı istasyonu her bir FSS biriminde bir temel istasyon transponderi ve kontrolörü ile bir PAD birimi (Güç ve Anten Dağıtımı) içeren iki adet IDC-AIS FSS (Sabit AIS İstasyon Sistemi) bulundurur.

AIS kıyı istasyonu, aktif olan biri sıcak bekleme moduna geçerse sistem, otomatik olarak FSS birimini bekleme moduna alır. AIS kıyı istasyonu donanımın çift başarısızlığı durumunda çapraz olarak kontrolörü ve transponderi kullanabilir. Bu çözüm çok yüksek MTFB ve uygulanabilirlik verir, tamir için gereken ortalama zamanı en aza indirir ve programlanmamış bakım için gereken zamanı azaltır. AIS kıyı istasyonunun hesaplanan MTFB’si hatalı birimlerin 72 saatte yeniden yerleştirilmesi şartıyla, 3.000.000 saatten fazladır. PAD birimi, sadece bir VHF antenine ihtiyaç duyduğunda kullanılması için, bir VHF anten düğmesi içerir. Eğer yükleme durumunda çift VHF anteni kullanılıyorsa VHF düğmesi, direk olarak iki IDC-AIS FSS birimi VHF anten portlarına bağlanır.

AIS kıyı istasyonu yapılandırma, yazılım güncellemesi, sanal hedef ve daha fazlasını içeren bazı uzaktan kontrol işlevleri sağlar. Diğer işlevler ise AIS mesajlarının yerel kaydı, yerel hedef filtrelemesi ve SNMP’dir. Ayrıca güç yönetimi PAD birimiyle bütünleştirilmiştir. Bu özellik, kullanıcının FSS biriminin gücünü uzaktan açıp kapamasını, operatöre tam kontrol yetkisini vererek mümkün kılar.

Seçimlik Özellikler

AIS kıyı istasyonu şifreli AIS verisini ele alarak güvenli modda işletim için tasarlanmıştır. Güvenli mod gemikıyı istasyonu ve kontrol merkezi arasındaki güvenli iletişimi sağlar. Ağ yazılımına güvenli modülleri ekleyerek, şifreleme ve şifre kırma kullanıcılar arasında güvenli AIS ağında yönetilebilir.

AIS kıyı istasyonu geliştirilmiş alıcı hassasiyetine ek olarak üçüncü bir AIS kanalıyla desteklenebilir