Veri Rotası Tespit Etme (Dataswitch)

ICAN kıyı temelli ve gemi temelli kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için modüler, ölçeklendirilebilir ve kişiselleştirilebilir denizcilik veri rota tespiti çözümünü geliştirmiştir.

Dataswitch, donanım sensorları, kullanıcılar ve/veya ağlara bağlanan MS-Windows yazılım çözümüdür ve her bilgiyi mevcut düğüm anlayışı üzerinden paket tipi olarak yollamak için en uygun yolu seçer. Dataswitch, internette bulunan basit bir şekilde bilgiyi bir ağdan diğerine aktaran donanım rota tespit edicilerinin aksine veri ona aktarıldığında birçok işlevi uygular. Dataswitch, verileri aldığında filtreleyebilir ve alınan bütün mesajları iletmeye gerek duymaz.

Kıyı temelli ağlar için bir veya birden fazla AIS kıyı istasyonundan ve/veya VTS merkezleri alıcılarına bilgi akışına izin verir.

Benzer olarak, VTS merkezi bölgesel başkanlıklara ve sonra ulusal kuruluşa başka biri üzerinde hayati bilgi gönderebilir. Gemi temelli bir ağ için ekli NMEA sensorlarından birçok istasyona bilgi yollayabilir. Merkezi bir yerleşkeden paylaşılan yerleşkelere hem standart hem de özel veri mesajların dağıtımı bir çok çevrede zorunlu hale gelir.  

Özellik ve İşlevler

  • Dataswitch esnek ve yüksek oranda yapılandırılabilen güvenilir bir bilgi akışı sağlar.
  • Dataswitch toplanabilen, filtrelenen, ayıklanan ve güvenli bir şekilde tanımlı görevlere ve kullanıcı haklarına göre tekrar dağıtılan birçok standart ve özel veri kaynağı sağlar. Ağlar belirgin mesajları kabul veya reddetmek için dataswitchi yapılandırabilirler ayrıca herhangi bir ağ, ihtiyaç duyduğu anda bilgiyi dağıtmak için yapılandırılabilir.
  • Dataswitch donanım, sensorlar, kullanıcılar ve /veya ağlar ve bunlar arasındaki akışın kolayca yönetilmesini sağlar. Bir düğüm noktası hem bir kaynak hem de varış noktası olabilir. İki ayrı düğüm noktası veri aktarımı için gereklidir. Dataswitch NMEA 0183 cümlelerini kabul eder ancak ICAN ek mesaj formatları için özel mesajları içererek tam bir kişiselleştirme desteği sağlar. Cümleler RS-232 seri portu kullanarak, TCP portu, UDP portu ve bilgisayar sabit diski üzerindeki diğer dosyaları kullanarak toplanabilir. Bu bilgi ayrıca ileride tekrar kullanılabilmesi için dosyaya veya veritabanına kaydedilebilir.
  • Veriler, izinli olan ve küme olarak standart veya özel cümleleri almaya ve iletmeyi sağlayan her bir düğüm noktası ile kullanıcı listesi oluşturularak toplanır ve yönetilir. Bu şekilde, her bir düğüm noktası çeşitli cümle sağlayabilir veya kabul edebilir. Örnek olarak, Dataswitch belli bir RS-232 seri portundan belli cümleleri okumak için yapılandırılabilir. Kullanıcı RS-232 seri portu kullanıcısından gelen cümleleri alt(küme) olarak almak için yapılandırılabilir.

Modül Seçenekleri
Standart İletişim: İletişim kontrolüne ek olarak iki yönlü iletişim sağlar. (Bu modül aşağıdaki diğer bütün modüller için gereklidir.)

Gelişmiş İletişim: Dataswitchin Normal kullanımına ek olarak gelişmiş iletişim protokolleri mevcuttur. Örneğin, kullanıcı UDP ve Özel iletişimi kullanabilir.

Güvenli İletişim: Güvenli bir AIS ağında güvenli olmayan istemci sistemleri ile ortak çalışabilmesi için AIS mesajlarını şifreleme ve şifre kırmayı önerir.

Veri Dönüşümü: Kullanıcıya, gelen verileri belli bir veri formatına dönüştürme olanağı sunar.

Gelişmiş Kontrol Görüntüleme:  Veri kaybını önemli ölçüde küçülterek Dataswitchin yapılandırmasını gelişmiş bir şekilde sağlar.

Filtreleme- Seçenek 1:İkili mesajlara, NMEA mesaj tiplerine ve bağlantılarına dayanan filtreleme içerir.

Filtreleme- Seçenek 2:AIS mesajlarına, coğrafi bölgeye ve gemi parametrelerine (ör. MMSI numarası, IMO numarası, Çağrı işareti, Gemi adı ve Navigasyonel durum) filtre uygulamasını içerir.