Veri Kaydetme ve Tekrarlama (Datastore)

Datastore NMEA ve NMEA formatlı veri kaydı, tekrarı ve filtrelemesi için backend veritabanı ve ön-son kullanıcı uygulamasını sağlar.

Özellikler ve İşlevler
Datastore yerel uygulamalar için (ör. Gemi üzerinde ICAN’ın Aldebaran programı) veya organizasyondaki bütün kullanıcıların kullandığı paylaşılan hizmet için planlanmıştır.  AIS veritabanında kaydedilen veriler ICAN ve diğer uygulamalarda sorgulanabilir ve tekrarlanabilir.

Datastore filtreleme ve tekrarlamaya dayanarak bütün NMEA verilerini gelişmiş zaman için kaydeder ve bunlara olay zamanını işler. Tekrar görevi belirli günler ve zamanlar arasında geçiş yapmak için kullanılabildiği gibi tekrarın oranını değiştirebilir.

Desteklenen veritabanları Oracle, Microsoft SQL Server, ve Microsoft Server Ex’i içerir.

Modül Seçenekleri
Gelişmiş Tekrar: Seri, dosya ve TCP/IP çıktı, kullanıcı yönetimi, konuşmacı ID filtreleme, filtreleri yükleme ve kaydetme, NMEA görüntüleme ve kayıt zaman aralığı gibi kullanıcı tanımlı tekrar yetenekleri sunar.

Uzaktan Bağlantı: Sınırsız sayıda uzaktan kullanıcı bağlantısı, PIDS mesajı (Kontrol ve Durum Mesajı) NMEA girdi ve çıktısı, metadata içeren Datastore formatına sahiptir.

Senkronizasyon: Diğer baz istasyonları ve diğer Datastore örnekleri ile uyumlu olunmasını sağlar.

AIS ve Bireysel Gemi Filtresi: AIS mesaj tipleri, coğrafi alan, veri kaynağı, MMSI ve hedef gemi(ör. SOG, IMO numarası, çağrı işareti, varış vb.) için filtreleme sağlar.

Görev Mesajı Filtresi: Görev/mesaj tipine, uluslararası mesaj desteğine (içsular AIS, VTS takibi, met/hidro ve kişi sayısını içererek) göre filtreler.

Aton Filtresi: Yüzer yardım, sabit yardım ve özel mesajların (batarya gücü ve ışık durumunu içererek) filtrelenmesini sağlar.