Harp Gemileri Otomatik Tanımlama Sistemi (W - AIS)

Harp Gemileri Otomatik Tanımlama Sistemi WAIS, (Warship Automatic Identification System), AIS sisteminin savaş gemilerine uyarlanmış halidir.

WAIS, ticari olarak kullanılan Class A tipi AIS cihazına harici olarak bağlanan bir dizüstü bilgisayar ve yazılımına mesaj şifrelenme ve fazladan bilgi gönderme (farklı gemi bilgileri) özelliklerinin eklenmesi ile kurulur.

WAIS sistemi bir alıcı verici birim, bağlantı birimi, sisteme bağlı diz üstü bilgisayar, GPS ve VHF antenleri ile bağlantı kabloları ve sisteme gömülü özel yazılımdan oluşmaktadır.

WAIS sistemi, IMO (International Maritime Organization) tarafından “Resolution MSC.74 Annex-3 Recommendation on Performance Standards for an Universal Shipborne Automatic Identification System (AIS)” ile yayınlanan ölçütler dâhilinde çalışmaktadır.WAIS sistemi kullanıcı arayüzü, harici olarak bağlanan bir dizüstü bilgisayar sisteminde çalışacak olan, laptop yazılımını kullanır.

Bu yazılımın amacı WAIS sisteminden alınan bilgilerin, sözleşmede talep edilen formatlardaki haritalar üzerinde ve yine sözleşmede belirtilen isterleri karşılayacak şekil ve renklerde gösterimini sağlamaktır. Ayrıca WAIS sisteminin programlanması da bu arayüz üzerinden gerçekleştirilir.

Sistem, gemilerin kendi pozisyonlarını bulmak üzere GPS alıcısına sahiptir. GPS kullanılarak geminin hızı yönü v.b. bilgiler de üretilir. Ayrıca, gemi üzerinde kurulu bulunan sistemlerden de bu bilgileri almak üzere harici arayüzleri bulunmaktadır.

AIS sistemleri otonom olarak çalışan ve sürekli olarak yayın yapan sistemlerdir. AIS sistemleri (transponderleri) ile donatılmış tüm gemiler, bir operatör girdisi olmaksızın birbirleri ile iletişim halindedirler. AIS sistemlerinin amacı, gemilerin tanımlanması, denizde güvenliğin artırılması amacı ile gemilerin takibi ve içinde bulunulan durumun algılanmasında iyileştirme ile navigasyonun daha etkin yapılmasıdır.

WAIS laptop yazılımı; harita, AIS operasyonel bilgileri ve AIS cihaz durum bilgilerinin kullanıcıya gösterilmesini/kullanıcının komuta etmesini sağlayacak olan programdır.

Yazılımın ana fonksiyonları ve özellikleri aşağıda verilmiştir.
  • Haritaların sisteme yüklenmesi ve kullanıcı komutları ile işlenmesi,
  • Arayüz verilerinin (AIS cihazı verilerinin) sistemde gösterilmesi ve kullanıcının bilgilendirilmesi,
  • Harp Gemisi fonksiyonlarına ait parametrelerin sisteme girilmesi ve değiştirilmesi,
  • Sistemin dış arayüzlerine göndereceği bilgilerinin sistemde işlenmesi,
  • Sistem Alarmların ve uyarıların kullanıcıya gösterilmesi,
  • Takibi gereken gemilerin sınıflandırılması, filtrelenmesi, gerekli alarmların üretilmesi,
  • AIS bilgilerinin kaydedilmesi ve zamana bağlı olarak yeniden gösterilmesi,
  • Rota tayini, düzeltilmesi ve silinmesi,
  • Kullanıcı bilgilerinin eklenmesi, düzeltilmesi ve silinmesidir.